Perintah SUBROGASI

Garis panduan kami yang jelas: kita tidak akan memindahkan wang.

Mengapa ianya tidak menjadi masalah jika kami, seperti penama, tidak boleh memindahkan Wang?

Kami boleh, mengikut pesanan anda, mendaftar a SUBROGASI 1 2009 bagi Syarikat. Dalam perintah ini SUBROGASI, penama (subrogor) hanya akan memerintahkan Syarikat untuk memindahkan jumlah yang ditetapkan kepada pihak ketiga (subrogee). Hasilnya: Syarikat hendaklah membayar jumlah tertentu wang sebagai ganti pengiriman wang kepada penama.

Nota: Perintah SUBROGASI biasanya tidak diperlukan jika entiti berdaftar di bidang kuasa di mana terdapat tiada keperluan audit.

Contoh

  • Kami bertindak sebagai seorang pemegang syer penama.
  • Pada akhir tahun, pemegang saham berhak AS$ 1000 dividen.
  • Anda meminta kami suatu perintah SUBROGASI untuk sejumlah US$ 500, dengan butir-butir pewaris (orang yang berbeza daripada pemegang saham).
  • Kami menyediakan susunan SUBROGASI (kos tambahan terpakai, semak yuran kami).
  • Pemegang syer penama yang menghantar pesanan SUBROGASI kepada Syarikat.
  • Syarikat, nama pemegang saham, menghantar wang kepada waris.
  • Pembayaran kepada waris adalah dianggap telah dihantar kepada pemegang saham.

Asas undang-undang

Hak-hak SUBROGASI boleh timbul walaupun di mana terdapat tiada kontrak antara subrogor dan21989) 643, jadi ianya jelas tidak perlu ada istilah yang nyata atau tersirat. Suatu perintah SUBROGASI boleh diwujudkan, walaupun terdapat tiada kaitan antara pemegang saham penama dan waris.

Nota-Nota

  1. orderInvented oleh PROMINEE, pada Mei
  2. subrogeeEsso Petroleum v AC Hall, Russell & Co Ltd (
Sidebar