Pemiutang pemulihan had

Apakah had pemulihan pemiutang?

Ia merupakan strategi (sama ada sengaja atau tidak) untuk menghadkan keupayaan pemiutang untuk:

  • mendapatkan semula hutang;
  • Para penghutang merupakan aset.

Strategi yang disengajakan yang banyak (dengan itu buku-buku akan ditulis mengenai topik ini!). Tanpa apa-apa strategi yang disengajakan, faktor lain yang sering masa.

Sidebar